Trijalog: Siniša Labrović i Marina Gržinić

19. lipnja 2020.

Urbi et Orbi: Željko Žarak // Libricon

9. ožujka 2020.

Nova knjiga među krošnjama: Ante Zlatko Stolica

6. ožujka 2020.

Ja, ti, flaneuri // Pop-poet

14. veljače – 8. lipnja 2020.

Mario Kovač: Metamorfoze iliti pretvorbe

12. rujna 2019.

Dževad Karahasan: Nedoumice

4. rujna 2019.

Tamara Obrovac: TransAdriaticum

27. lipnja 2019.

Meštrović: Prag, Zagreb, Pula

18. lipnja 2019.

Damir Karakaš: “Proslava”

5. lipnja 2019.

Toward A Concrete Utopia

29. svibnja 2019.

Vojin Pašić: “Na samotnoj prevlaci otoka Vange”

22. svibnja 2019. 

Naša Europa: perspektive poratnih generacija

7. svibnja 2019.