Zaštita privatnosti

 

U tvrtki  Castropola d.o.o. cijenimo privatnost naših korisnika. Sukladno tome, pripremili smo ovu Izjavu o privatnosti kako bi vam pružili informacije o načinima skupljanja i obrade osobnih podataka na ovoj web-stranici.

Rado ćemo odgovoriti na sva Vaša pitanja ili pritužbe u vezi s našom politikom privatnosti ili rukovanjem osobnim podacima. Kontaktirajte nas putem e-maila klubgiardini2@sanjamknjige.hr  ili na adresu: Giardini 2, 52 100 Pula.

 

Izjava o privatnosti

Castropola d.o.o., Giardini 2, 52 100 Pula, OIB: 11635881659 (u daljnjem tekstu: Castropola), sukladno odredbama čl. 7. Zakona o zaoštiti osobnih podataka (Narodne novine, br. 106/12. – pročišćeni tekst) te odredbama čl. 7. Uredbe (EU) 2016/679 Europskog Parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) obavještava sve korisnike da se u odnosu na obradu osobnih podataka donosi:

Izjava o privatnosti

Ova se Izjava o privatnosti odnosi na Castropolu i sve internetske stranice i druge aplikacije navedene tvrtke. Ova Izjava o privatnosti opisuje kako Castropola prikuplja i koristi informacije koje mogu uključivati osobne podatke koje koristi na našim internetskim stranicama i koje uključuju, ali nisu ograničene samo na: www.giardini2.com i/ili bilo koje druge internetske stranice ili aplikacije dostupne preko interneta koje se nalaze u poddomeni domene giardini2.com korištenjem mrežnog preglednika, prijenosa podataka ili komunikacije e–poštom s domene ili na domenu giardini2.com. Također opisuje dostupne izbore u vezi s korištenjem osobnih podataka korisnika i načinom na koji može korisnik pristupiti i ažurirati te podatke.

Prikupljanje podataka

Osobni podatak jest svaki podatak koji se odnosi na pojedinca čiji je identitet poznat ili se može utvrditi. Pojedinac čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih fizičkom, fiziološkom, genetskom, mentalnom, ekonomskom, kulturnom ili socijalnom identitetu tog pojedinca.

Putem internetskih stranica www.giardini2.com moguće je, ovisno o svrsi, prikupljanje vaših osobnih podataka.

Vrste osobnih podataka koje prikupljamo uključuju:

Ime i prezime, e–adresu, telefonski broj i kućnu adresu, osobni identifikacijski broj.

Informacije o poslodavcu mogu se prikupljati na dobrovoljnoj osnovi ako korisnik odabere isporuku pošiljke na radno mjesto.

Podatci o kreditnoj kartici (vrsta kartice, broj kreditne kartice, ime na kartici, datum isteka i sigurnosni kod) ako se za određenu uslugu nudi plaćanje kreditnom karticom u skladu s pravilima o kreditnoj kartici i obrađivačima kreditnih kartica.

Korisnik može uvijek odabrati koje osobne podatke (ako postoje) želi pružiti. Međutim, ako korisnik odluči ne pružiti određene pojedinosti, to može utjecati na neke od transakcija s Castropola d.o.o.

Upisom osobnih podataka u za to predviđena polja dajete privolu da se navedeni podaci upotrebljavaju u svrhu za koju su dani.

Podatci koje prikupljamo automatski

Prilikom korištenja naše internetske stranice, također prikupljamo informacije automatski, od kojih neke mogu biti osobni podatci. To uključuje podatke kao što su postavke jezika, IP adresu, lokaciju, postavke uređaja, operativni sustav uređaja, informacije o prijavi, vrijeme korištenja, zatraženi URL, izvješće o statusu, korisnički agent (informacije o verziji preglednika), operativni sustav, povijest pregledavanja, korisnički IF vanjskih usluga poput društvenih mreža (ako korisnik na to pristajete i to izričito dopusti) i vrstu pregledanih podataka. Također možemo prikupljati podatke automatski preko kolačića.

Više o kolačićima pročitajte u nastavku ove Izjave.

Obrada podataka

Podatke dobivene o Vama upotrebljavamo u jednu ili više navedenih svrha:

 • radi uspostave primarnoga kanala komunikacije s vama;
 • radi personalizacije Vašeg korisničkog iskustva (prikupljene informacije pomažu nam da bolje odgovorimo na Vaše individualne potrebe);
 • radi poboljšanja svoje web-stranice (trajno nastojimo poboljšati ponudu svoje web-stranice na temelju povratnih informacija koje dobivamo od posjetitelja);
 • radi povremenog slanja e-poruka, koje se tiču povremenog primanja vijesti (ako to želite), ažuriranja, informacija o sličnim proizvodima ili uslugama itd.

Poveznice s trećim stranama

Castropola ne prodaje, ne iznajmljuje i ne posuđuje popis korisnika svojih stranica trećim stranama.

Upotreba kolačića

Na internetskim stranicama www.giardini2.com primjenjuju se tzv. kolačići (cookies) – tekstualne datoteke koje na računalo korisnika smješta internetski poslužitelj kojim se korisnik koristi. Više informacija o kolačićima možete saznati u nastavku Izjave.

Zaštita vaših podataka

Internetska stranica www.giardini2.com štiti osobne podatke od neovlaštenog pristupa, upotrebe ili odavanja. Podaci na računalnim poslužiteljima pohranjuju se u kontroliranom, sigurnom okruženju, zaštićenom od neovlaštenog pristupa, upotrebe ili odavanja.

Sve naše poslovne i internetske aplikacije i partneri primjenjuju razumne mjere za sprječavanje neovlaštenog pristupa i zloupotrebe informacija, uključujući i osobne podatke. Za zaštitu i čuvanje informacija te osobnih podataka koristimo odgovarajuće poslovne sustave i postupke. Također koristimo sigurnosne postupke te tehnička i fizička ograničenja pristupa i korištenja osobnih podataka na našim serverima. Pristup osobnim podatcima dopušten je isključivo ovlaštenom osoblju u poslovne svrhe.

Pohrana i rok čuvanja podataka

Svi podaci pohranjeni su u bazama podataka i repozitorijima u Europskoj Uniji. Pohranjene podatke nećemo pohranjivati u državama izvan Europske Unije.

Zadržat ćemo podatke korisnika, koji mogu uključivati i osobne podatke, ako smatramo potrebnim kako bismo pružili uslugu, djelovali u skladu s primjenjivim zakonima, rješavali sporove s bilo kojom strankom i kako bismo osigurali redovito poslovanje te otkrili i spriječili prijevare ili druge nelegalne radnje.

Svi osobni podatci koje zadržavamo bit će obrađeni u skladu s ovom Izjavom o privatnosti. Ako korisnik ima pitanja o specifičnom razdoblju zadržavanja određenih vrsta osobnih podataka koje obrađujemo, može nas kontaktirati na

Dostavni podatci iz našeg osnovnog logističkog računalnog sustava arhiviraju se (što znači da se vaši osobni podatci brišu iz sustava) automatski nakon razdoblja od 18 mjeseci računajući od mjeseca nakon što je pružena usluga.

Čuvamo sve e–poruke trajno ili najmanje 11 godina jer mogu sadržavati informacije vezane uz pružanje usluga koje bi mogle biti važne za porez i moraju biti predočene poreznim tijelima u Republici Hrvatskoj. E–pošta je službeni oblik komunikacije i svaki zahtjev za ispravkom, brisanjem ili izmjenom podataka u e–porukama koji bi mogao uzrokovati nepobitne porezne rizike bit će automatski odbijen.

Prava pojedinaca

Castropola omogućuje korisniku kontrolu nad načinom na koji koristimo osobne podatke. To može učiniti na sljedeće načine:

 • korisnik možete od nas zatražiti kopiju osobnih podataka koje čuvamo
 • korisnik nas može obavijestiti o promjenama osobnih podataka ili od nas zatražiti da ispravimo osobne podatke koje čuvamo
 • u određenim situacijama korisnik od nas može zatražiti da izbrišemo ili blokiramo ili ograničimo obradu osobnih podataka koje čuvamo ili uputiti pritužbu na način na koji koristimo osobne podatke
 • u određenim situacijama korisnik može od nas zatražiti da osobne podatke pošaljemo trećoj strani.

U slučaju kada upotrebljavamo osobne podatke na temelju privole, korisnik ima pravo u bilo kojem trenutku povući tu privolu u skladu s primjenjivim zakonom. Nadalje, u slučaju da obrađujemo osobne podatke na temelju zakonitog ili javnog interesa, korisnik ima pravo u bilo kojem trenutku uložiti pritužbu na korištenje osobnih podataka u skladu s primjenjivim zakonom.

U bilo kojem trenutku možete poslati pritužbu nadzornom tijelu u vezi s našim skupljanjem i obradom Vaših osobnih podataka. U Republici Hrvatskoj pritužbu možete podnijeti Agenciji za zaštitu osobnih podatka (AZOP).

Ako želite znati posjedujemo li i obrađujemo Vaše osobne podatke, ili ako želite pristupiti osobnim podacima koje imamo o Vama, molimo Vas da nas kontaktirate na klubgiardini2@sanjamknjige.hr.

Obavješćivanje o povredi osobnih podataka

U slučaju povrede osobnih podataka obavijestit ćemo u roku 72 sata Vas i nadležno nadzorno tijelo porukom e-pošte o razmjerima povrede, obuhvaćenim podacima, možebitnom utjecaju na naše usluge i našim planiranim mjerama za osiguranje podataka i ograničenje bilo kakvih štetnih učinaka po pojedince.

Obavijest o povredi nećemo Vam poslati:

 • ako postoje tehničke i organizacijske mjere zaštite (poput enkripcije) koje su primijenjene na osobne podatke pogođene povredom osobnih podataka, koje te podatke čine nerazumljivima bilo kojoj osobi koja im nije ovlaštena pristupiti;
 • ako smo poduzeli naknadne mjere kojima se osigurava da više nije vjerojatno da će doći do visokog rizika za prava i slobode pojedinaca;
 • ako bi to iziskivalo nerazmjeran napor (u tom slučaju obavijestit ćemo Vas putem sredstava javnog obavješćivanja ili ćemo poduzeti sličnu jednako djelotvornu mjeru).

Povreda osobnih podataka znači povredu sigurnosti koja vodi do nenamjernog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmjene, neautoriziranog otkrivanja ili pristupa osobnim podacima koji se prenose, čuvaju i obrađuju u vezi s nuđenjem naših usluga.

Vaša privola

Korištenjem ove web-stranice dajete privolu na ovu politiku privatnosti.

Promjene naše politike privatnosti

U slučaju promjena naše politike privatnosti obavijestit ćemo Vas o tome na ovoj stranici i ažurirati datum izmjene politike privatnosti dolje kako slijedi.

Ova politika privatnosti posljednji je put izmijenjena 26.8.2019.

Politika o kolačićima

Što su “kolačići” (cookies)?

Većina web stranica snima malu količinu informacija o vašoj aktivnosti na stranici. Ova informacija je u obliku male tekstualne datoteke i poznata je kao kolačić (cookie). Ova informacija spremljena je lokalno na vaše računalo.

Kako bi smo vam uvijek omogućili najbolje moguće iskustvo pregleda stranica, naša stranica optimalno funkcionira sa omogućenim kolačićima. Oni nam omogućuju da vas prepoznamo kada ponovo posjetite našu stranicu te ujedno omogućuje prepoznavanje i ispravak pogrešaka – pružajući vam brže, osobnije iskustvo. Dodatni podatci se spremaju samo uz vašu privolu, kao primjerice kod zahtjeva za slanje newslettera.

Kolačići ne mogu napraviti štetu vašem računalu te mi pomno odabiremo partnere koji mogu postaviti kolačiće u marketinške svrhe.

Vrste kolačića korištenih na stranici:

Kolačići korišteni na stranici su bazirani na naputku Međunarodne trgovačke komore za kategorije kolačića. Pogledajte niže detaljnije informacije:

Kategorija 1: ‘Striktno neophodni’ kolačići

Ovi kolačići su neophodni kako bi se omogućilo kretanje i koristile funkcionalnosti stranica kao što su pristup sigurnim dijelovima web stranica. Bez tih kolačića sadržaj koji ste tražili, kao na primjer narudžba knjige, ne bi bio moguć.

Kategorija 2: ‘Performanse’ kolačići

Ovi kolačići skupljaju informacije o načinu kako posjetioci koriste stranice, na primjer na koju stranicu posjetioci najčešće idu ili poruke o pogrešci. Ovi kolačići ne skupljaju informacije koji identificiraju posjetioca. Sve informacije koje ovi kolačići skupljaju su akumulirani i time anonimni. Svrha uporabe ovih kolačića je unapređenje rada stranica

Kolačići Kategorije 2 koji se koriste na stranici:

google.com/analytics

Kategorija 3: ‘Funkcionalni’ kolačići

Ti kolačići omogućuju stranici da zapamti vaše odabire (kao što su korisničko ime, jezik ili vašu regiju) i omoguće napredne, osobnije mogućnosti. Na primjer, web stranica može vam prikazivati lokalnu prognozu vremena ili prometne informacije spremanjem kolačića sa informacijom vaše trenutne lokacije.

Ti kolačići mogu se koristiti za pamćenje promjena koje ste napravili na veličini teksta, fonta ili drugih dijelova web stranice koji se mogu prilagođavati. Isto tako mogu biti korišteni za pružanje usluga koje ste zatražili, kao što su gledanje videa. Informacije koje ovi kolačići prikupljaju mogu biti anonimni, i ne mogu pratiti aktivnost pregledavanja drugih web stranica. Ovi podaci se automatski brišu na kraju svake sesije.

Kolačići Kategorije 3 koji se koriste na stranici:

google.com

Kategorija 4: ‘Ciljanje’ ili ‘Oglašavanje’ kolačići

Ovi kolačići se koriste za prikazivanje oglasa relevantnijih za vas i vaše interese. Oni se također koriste kako bi se ograničio broj prikazivanja oglasa kao i pomoć pri mjerenju učinkovitost reklamne kampanje. Oni su obično postavljeni od strane oglašivačke mreže s dozvolom operatera web stranice. Oni pamte da ste posjetili web stranicu, i ta se informacija dijeli s drugim organizacijama kao što oglašivači. Vrlo često “Ciljanje” ili “Oglašavanje” kolačići će se povezati s funkcionalnostima koje omogućuju druge organizacije.

Kolačići Kategorije 4 koji se koriste na stranici:

facebook.com

instagram.com

Onemogućavanje kolačića

Možete odlučiti želite li kolačiće na vašem računalu, ali stranica će optimalno funkcionirati sa omogućenim svim kolačićima. Postavke kolačića može kontrolirati i mijenjati u postavkama vašeg web preglednika.

Odaberite web-preglednik koji koristite za informacije o načinu promjene postavki kolačića.

Chrome/Firefox/Internet Explorer/Opera/Safari

Ako ste isključili kolačiće to može rezultirati onemogućavanjem nekih od značajki web stranice. Čak i uz omogućene sve kolačiće, mala količina informacija i dalje će biti preuzeta iz vašeg web preglednika. Ove informacije su neophodne za osnovno funkcioniranje naše web stranice.